Mauro Tereszko

Mauro Tereszko

Vicepresidente

E-mail: vicepresidente@scouts.org.ar